Penetreringsstrategi for et nyt system til ejendomsadministration

Indledning

Ofte er strategier så vage at de er svage at eksekvere på, men enhver strategi starter med en klar definition af forretningen. Dynamics Property er en virksomhed, der har en sådan definition. Teknologien er Microsoft baseret, kunderne er ejere eller administratorer af ejendomme og produktet er klassisk ejendomsadministration. Strategien er via en langsom proces at vinde fodfæste på markedet ved at levere kvalitet. 

Virksomheden definerer således sit virke i fællesmængden af de aktivitetsområder der består af: Ejendomsadministration, økonomistyring og systemudvikling. Det er naturligvis en meget klar definition af forretningsområdet, men systemudviklingen er endnu mere specifik da den er fokuseret på udvikling foregår på Microsoft Dynamics platformen. 

Tiltagene

Som mindre virksomhed er det naturligvis vigtigt at fastsætte en relevant strategi. Naturligvis er det i sig selv noget af et vidunder at en mindre virksomhed faktisk når i mål med at bringe et avanceret produkt til markedet uden indblanding af eksterne – i eksemplet et system til administration af ejendomme

Når vidunderet er produceret og gerne lidt tid forinden starter markedsindsatsen. 

Relationer betyder næsten alt

Det første fundament er netværket, der anbefaler dig og din faglighed. Det kræver naturligvis at dine kollegaer værdsætter dig for din faglighed. Husk at en ydelse bør afføde en modydelse og åbenhed omkring projektet for planer og tiltag – engagement er det vigtigste.

Brancheorganisationer/faglige netværk

Det er effektivt at brede budskabet i faglige netværk. Modtagerne forstår komplekse budskaber. Vejen bør aldrig være direkte men mere rettet mod materien. Det gælder om at udvise faglighed. 

Tag med til områder der er i udkanten af domænet, da det skaber relationer til potentielle fremtidige arbejdspartnere. 

Internettet som salgskanal

Det er en langvarig proces at opbygge værdien af et website. Mage parametre spiller ind – hastighed på websitet, er det struktureret korrekt (”on page SEO”), er der linket til websitet. Det er en tidskrævende kunst af de helt store, ,men omvendt giver det stor tilfredshed at forstå processen og selv at kunne være proaktiv på denne front.

Aktiviteten bær planlægges 6 måneder før go-to marked. Det er svært da, der jo også er mange andre aktiviteter der skal udføres. 

En kombination kan være Linkbuilding, blogs osv. Det er imidlertid en kompleks balance da back-linking og besøgstal bør følges af. 

Det giver derfor mening at kombinere Linkbuilding med diverse kampagner der øger besøgstallet på websitet. 

Det bedste er naturligvis hvis de kreative gaver er tilstede og indholdet finder sit naturlige publikum. Det er dog svært i praksis. Så i starten er det Linkbuilding der er det mest effektive på denne front.

Supplerende aktiviteter 

Husk at afholde kurser og webinarer. Det giver direkte kundekontakt og hvis de er centreret omkring produktet under udvikling, er det ekstremt kraftfuldt.    

Vise viden og troværdighed er måske nogle af de væsentligste parametre ved et salg. Og kurser er stedet hvor disse kan bringes til skue.